Ja w świecie testów

W trakcie mojej pracy (i nie tylko) wielokrotnie podchodziłem do różnych testów, które miały pokazać moje najlepsze cechy oraz obszary do poprawy.


Belbin – Team Roles (2012.12)

Dr Meredith Belbin and his team discovered that there are nine clusters of behaviour – these were called 'Team Roles’.

Each team needs access to each of the nine Team Role behaviours to become a high performing team. (…) Each Team Role has its strengths and weaknesses, and each has equal importance. (…) None of this is possible without an individual completing a Belbin Self-Perception Inventory and asking for feedback from their colleagues. (…) By using Belbin, individuals have a greater self-understanding of their strengths, which leads to more effective communication between colleagues and managers.

Belbin Team Roles
Belbin – Team Roles (2012.12)

Inteligencja emocjonalna EQ (xxxx.xx)

Gallup Clifton Strengths (2018.01)

Many years of research conducted by The Gallup Organization suggest that the most effective people
are those who understand their strengths and behaviors. These people are best able to develop
strategies to meet and exceed the demands of their daily lives, their careers, and their families.
A review of the knowledge and skills you have acquired can provide a basic sense of your abilities,
but an awareness and understanding of your natural talents will provide true insight into the core
reasons behind your consistent successes.
Your Signature Themes report presents your five most dominant themes of talent, in the rank order
revealed by your responses to StrengthsFinder. Of the 34 themes measured, these are your „top
five.”
Your Signature Themes are very important in maximizing the talents that lead to your successes. By
focusing on your Signature Themes, separately and in combination, you can identify your talents,
build them into strengths, and enjoy personal and career success through consistent, near-perfect
performance.

Gallup CliftonStrengths (2018.01)

Hexaco (2018.06)

THE HEXACO PERSONALITY INVENTORY – REVISED

Kibeom Lee, Ph.D., & Michael C. Ashton, Ph.D.

A MEASURE OF THE SIX MAJOR DIMENSIONS OF PERSONALITY

Wechsler – Test IQ (1998.06)

Wykonywałem go ostatnio w czasach szkoły średniej. Moje IQ wtedy było na poziomie 138 (skala Wechslera).

Stowarzyszenie Mensa przyjmuje do swojego grona osoby, które w teście osiągną wynik co najmniej 130. Oznacza to, że człowiek znajduje się w 2% populacji o najwyższym ilorazie inteligencji. Ja nie przystapiłem nigdy do oficjalnych testów Mensy.

ewangelista.IT

O mnie

ewangelista.IT

Cześć, nazywam się Mariusz Kędziora i jestem ewangelistą, mówca i pasjonatem nowych technologii.

Pomagam ludziom i firmom zrozumieć nowe technologie, ich wpływ na przyszłość, biznes, społeczeństwo. Uwielbiam przekazywać tą wiedzę w prosty i przyjemny sposób.

Występuję na konferencjach, piszę artykuły, dzielę się wiedzą na blogu, Facebooku i LinkedIn. Nagrywałem też kursy i materiały video. Daj znać jeśli chciałbyś zaangażować mnie do swoich projektów!